Skip to main content
GUIDE 2023

Vad kostar en rörmokare?

Kostnaden för en rörmokare kan variera kraftigt beroende på vilken typ av arbete som utförs av rörmokaren. Priset för en rörmokare är således en direkt konsekvens av arbetets natur, tid på dygnet som arbetet utförs, materialkostnader och det timarvode/basdebitering som gäller hos rörmokaren. En rörmokare kostar i regel mellan 650kr – 980kr/h efter ROT-avdrag.

Vad avgör priset?

Kostnaden för en rörmokare och det pris som arbetet kostar beror på en rad faktorer. Priserna kan skilja sig åt mellan leverantörer och i hur prissättningen görs, så det är inte enbart det löpande timpriset som du bör ha i åtanke, utan också material och eventuella fasta kostnader som ingår i minimidebiteringen. Några faktorer som avgör vad en rörmokare kostar innefattar:

 1. Startavgifter för exempelvis montör/spolbil
 2. Den löpande timdebiteringen (kr/h)
 3. Om arbetet utförs på dagtid eller jourtid
 4. Materialkostnader
 5. Antalet montörer på plats
 6. ROT-avdrag
 7. Behov av övriga kompetenser
 8. Stad eller landsbygd

Dessa faktorer är de vanligaste när det kommer till att kunna avgöra kostnaden för en rörmokare. Priset som rörmokaren i slutändan tar är oftast en kombination av flera av dessa varefter det kan vara klokt att fråga företaget i god tid vad den totala kostnaden lär hamna på. Då kan du räkna med att du får ett prisspann.

1. Startavgift/minimidebitering

Den första kostnaden att räkna med är den så kallade startavgiften, eller minimidebiteringen. Det är kortfattat den kostnad som du kan räkna med att minst betala. Alltså, den minsta summa som rörmokaren kommer att kosta. Minimidebiteringen innefattar ofta en startavgift för montör/spolbil samt en bestämd del antal timmar som ingår i minimidebiteringen. Dessa timmar kan vara allt från en timme till två-tre. Vissa rörmokare erbjuder en lägre startavgift, men högre timpris, medan andra erbjuder mer utav en ”paketdeal” där ett visst antal timmar ingår till ett fast pris. Räkna dock med att materialkostnaden tillkommer.

2. Löpande timpris

Nästa prisfaktor är det löpande timpriset. Det är det timpris (före/efter ROT-avdrag) som rörmokaren kostar vid löpande debitering. Denna kostnad är olika hos olika rörfirmor men brukar i regel röra sig i spannet 700kr/h – 1 000kr/h. Timpriset är inte den viktigaste faktorn att ta hänsyn till då startavgifter, materialkostnader och liknande också bör tas i beaktande.

BOKA RÖRMOKARE

Boka en kompetent och prisvärd rörmokare från Rörjouren Stockholm.

BOKA

3. Dagtid eller jourtid?

En ytterligare avgörande faktor för priset för en rörmokare är vilken tid på dygnet som arbetet utförs. Dagtid (07:00 – 16:00) brukar i regel innebära normalpriser, medan det under jourtid (16:00-07:00) brukar tas ut en extraavgift. Denna avgift kan antingen vara ett procentuellt tillägg, eller en fast avgift per timme som tillkommer.

De arbeten som utförs på jourtid är ofta akuta arbeten där det är avgörande att felen avhjälps så fort som möjligt. Det är ofta arbeten som inte kan vänta till dagtid, då skador på fastigheten kan innebära större kostnader och problem. Om du vill få ett lägre pris av rörmokaren så kan ett tips vara att försöka boka in rörmokaren under ”ordinarie” arbetstider (dagtid) så sparar du pengar.

4. Materialkostnader

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när du funderar på vad en rörmokare kostar är materialkostnaderna. Dess kan variera kraftigt på vilken typ av arbete det är som ska utföras. I somliga fall, om det bara ska byttas ut en koppling, så kan materialkostnaden innebära ett tillägg på fakturan på några hundralappar. Materialkostnaderna ingår i regel inte i varken timarvodet eller startavgiften, utan är ofta något som montör behöver antingen köpa med sig eller åka iväg till grossists för att köpa in.

I andra fall så kan det behövas ske större reparationer eller monteringsarbeten som då innebär större materialkostnader. Dessa kostnader kan det också vara klokt att fråga om innan arbetet utförs för att få ett hum om totalkostnaden.

5. Antalet montörer på plats

Vid mer omfattande reparationer och situationer så kanske det inte räcker med enbart en montör på plats. Då kan det behövas flera, så ord etta är fallet så får du räkna med adderade timdebitering per montör, samt eventuella extra startavgifter. Behovet av fler montörer meddelas i regel alltid i förtid.

6. ROT-avdrag

ROT-avdraget är ett förmånligt skatteavdrag som innebär en 30% lägre arbetskostnad. Denna gäller inte för materialkostnader. Det totala avdraget uppgår 2021 till 50 000kr/person och hushåll och år. Är ni två personer som bor i hushållet så kan därför det totala ROT-avdraget uppgå till 100 000kr/år. En avgörande faktor för att kunna nyttja ROT-avdraget är att du är skriven på bostaden. Läs mer om ROT-avdraget.

7. Behov av övriga kompetenser

I somliga fall kan kostnaden för ett arbete som en VVS-montör genomför också vara beroende på kompetenser från andra hantverkare. Det kan innebära att exempelvis en rörmokare jobbar med installation av varmvattenberedare och det finns behov av ny dragning av el. Då kommer ju totalkostnaden för arbetet vara summanav båda typer av hantverkares arbete.

Så det var viktigt att tänka på den totala kostnaden och vilka kompetenser som behövs för att slutföra jobbet. I somliga fall är det grävarbete, VVS-montörer och elektriker som behövs för att utföra ett arbete.

8. Prisskillnad mellan stad och landsbygd

Priserna för olika rörmokare skiljer sig också mellan landsbygd och stad. I regel är priserna för rörmokare högre i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Medan priset per timme för en rörmokare i regel kan vara 20-30% lägre för rörmokare i landsbygden.

Hur hittar jag en bra rörmokare?

Att hitta en bra rörmokare kan vara avgörande när du har problem med VVS- och rörledningar i ditt hem eller behöver utföra reparationer eller installationer. Här är några steg du kan följa för att hitta en pålitlig rörmokare:

 1. Få rekommendationer: Fråga vänner, familj och grannar om de har använt en rörmokare de är nöjda med. Personliga rekommendationer är ofta pålitliga.
 2. Sök online: Använd internet och sökmotorer för att hitta rörmokare i ditt område. Det finns flera webbplatser och appar som kan hjälpa dig med detta. Läs recensioner från andra kunder för att få en uppfattning om kvaliteten på deras arbete.
 3. Kolla licens och försäkring: Kontrollera om rörmokaren är licensierad och försäkrad. Detta är viktigt för att säkerställa att de har de nödvändiga färdigheterna och är skyddade om något går fel under arbetet.
 4. Jämför priser: Be om kostnadsuppskattningar från flera rörmokare. Jämför inte bara priserna utan också de tjänster de erbjuder och deras tidigare erfarenhet.
 5. Referenser: Be om referenser från tidigare kunder. Kontakta några av dessa kunder för att höra om deras erfarenheter med rörmokaren.
 6. Fråga om garanti: Ta reda på om rörmokaren erbjuder garantier på sitt arbete. Detta ger dig trygghet om det skulle uppstå problem efter avslutat arbete.
 7. Kommunikation och professionell uppträdande: Bedöm hur rörmokaren kommunicerar med dig. En professionell rörmokare bör vara tydlig, vänlig och redo att svara på dina frågor.

BOKA RÖRMOKARE
Boka en kompetent och prisvärd rörmokare från Rörjouren Stockholm.

BOKA

KAMPANJER
Se våra nuvarande kampanjer och spara pengar.

KAMPANJER

Service dygnet runt

Vi hjälper dig dygnet runt – 365 dagar om året.

Privatpersoner & företag

Vår service gäller för privatpersoner och företag.

Hela Stockholm

Rörjourens service gäller i hela stor-Stockholm.

Call Now ButtonRing oss