Skip to main content
GUIDE 2023

Vad kostar avloppspolning?

Avloppspolning är något vi rekommenderar att fastighetsägare och villaägare utfår på kontinuerlig basis. En vanlig spolningsfrekvens är vart tredje till vart femte år. Att råka ut för avloppsstopp är inte särskilt roligt och kan, om man har otur, leda till dyra och besvärliga reparationer och renoveringsarbeten. Men det finns ett enkelt sätt att lösa avloppsproblem: avloppspolning.

Vad är avloppsspolning?

Kortfattat handlar avloppsspolning om att vatten, antingen varmt eller kallt, spolas ned i avloppsledningar med ett mycket högt tryckt med avsikt att återställa avloppets normala funktion. Det åstadkoms genom att vattentrycket ”spolar” bort sådant som förhindrar normalt flöde.

Hur fungerar avloppspolning?

När man avloppspolar ett avlopp så sprutas avloppen med vatten med ett mycket högt tryck. På så sätt renas avloppsledningarna från smuts, avlagringar, fett, smuts, rester som fastnat och annat som kan finnas i avloppen som inte ska vara där.

Med hjälp av spolbilarna, som är utrustade med kraftfulla pumpar, spolas ditt avlopp med ett kraftigt vattentryck. Vattnet löper längs med slangen och med hjälp av ett rörligt munstycke i slutet av slangen så spolas sedan rören rena. Med avloppsspolning blir ditt avlopp snabbt bättre fungerande.

Efter utförd rörspolning så kan man räkna med avsevärt bättre vattenflöde som gör att rörledningarna återställs till ett mer normalt tillstånd och vattenflöde. Utöver det stora vattentrycket så kan diverse munstycken hjälpa till att rena avloppsledningarna. Och är det avloppstopp som är riktigt besvärliga så har de flesta rörmokare och spolfirmor också filmutrustning som gör att det går att filma och på så sätt se avloppens skick.

Hur vet jag att jag ska spola avloppet?

Det finns olika typer av tecken och indikationer på när det kan vara läge att spola avloppen. Oftast kan dessa härröras till dålig lukt och vattenflöde som är begränsat. Om du inte har möjlighet att lösa detta själv, så är det en bra indikation på att få hjälp med avloppspolning.

Några vanliga symptom på att det kan vara dags för avloppspolning är:

 1. Avloppstopp i golvbrunn, toalett, badkar eller vask
 2. Begränsad vattenavrinning och försämrat vattenflöde
 3. Vatten som bubblar och kommer upp ur avloppen
 4. Dålig lukt från avloppen
 5. Vattenskador
 6. Inte spolat avloppen på 5-10 år

Det är viktigt att man tar ovanstående tecken på allvar då dålig avrinning exempelvis kan öka risken för översvämning, läckage och fuktskador på lång sikt. Något som alla fastighetsägare vill undvika, då det ofta innebär stora kostnader och besvär. Genom att spola avloppen kontinuerligt så kan man förebygga och undvika att dessa problem uppstår.

Du kan läsa mer om hur ofta du ska spola avloppet i vår guide. Att byta ut rörledningar med tillhörande grävarbeten är mycket dyrare och kostsamt än att få hjälp med avloppspolning. Dessutom kan du nyttja ROT-avdraget för 30% lägre arbetskostnad.

BOKA SPOLNING

Boka spolning av ditt avlopp och rörledningar idag.

BOKA

Fastna inte bara på utgångspriset!

När du ska välja spolfirma så är det lätt att stirra blint på priset. Ofta är färdiga paket tämligen begränsade och passar inte alla situationer. Så får att ta reda på just ditt pris så ska du med fördel ställa frågor vad som ingår, vilken tid på dygnet det gäller och vad som inte ingår. Det är lätt hänt att något som verkar billigt till en början snabbt blir dyrt med tilläggstjänster och annat.

Be därför om en färdig specifikation för din situation. Sen ska man också vara medveten om att vid avloppsspolning, särskilt om det var länge sedan spolning utfördes, så kan spoltekniker föreslå att fler avlopp spolas beroende på skick och nuvarande flöde. Så poängen du ska ta med dig är att ställa frågor och få en förståelse för vad som ingår i priset för spolningen och vad som inte ingår.

Den viktiga prisskillnaden mellan dagtid och jourtid

Om du vill komma undan så billigt som möjligt med spolningen av rören så ska du beställa spolningen så det sker på dagstid. Jourtid är i regel bra mycket dyrare än dagtid och då kan du räkna med cirka 30-50% dyrare kostanden för samma arbete som skulle kunna utföras på dagtid.

Ibland kan situationen vara så akut att det faktiskt krävs jourarbete och då kan man inte göra så mycket. Den tid som räknas som dagtid är ofta mellan 07-16 och jourtid mellan 16-07. Detta kan variera lite mellan olika spolfirmor och detta är just ett riktmärke.

Hur lång tid tar det att spola avlopp?

Tiden det tar att spola ett avlopp varierar beroende på flera faktorer såsom blockeringens art och omfattning, vilken typ av rör det gäller samt hur långt röret sträcker sig. Normalt tar en avloppsspolning cirka 30 minuter till en timme, men vid mer allvarliga blockeringar eller för längre rör kan det ta längre tid. Det rekommenderas att man kontaktar en erfaren rörmokare för att få en mer exakt tidsuppskattning baserat på ens specifika situation.

Vilka avlopp kan man spola?

Man kan spola de flesta avlopp och rör, men det finns vissa undantag. Generellt sett kan man spola avlopp från diskbänkar, handfat, toaletter, badkar och duschar. Men man bör undvika att spola ner vissa material i avloppet, såsom fett, hår, papper, bomullstussar och sanitetsprodukter, eftersom de kan orsaka blockeringar. Man bör också vara försiktig när man spolar avlopp som är anslutna till septiktankar, eftersom de kräver en annan typ av behandling än avlopp som är anslutna till kommunalt avloppsnät. Det är alltid bäst att följa tillverkarens rekommendationer och att kontakta en professionell rörmokare om man är osäker på vilka avlopp som kan spolas.

Så vad kostar avloppsspolning?

Kostnaden för att spola avloppet är avhängigt på hur många avlopp som ska spolas, samt var i fastigheten som avloppen finns. En golvbrunn är ofta den billigaste typen av avloppsspolning, då den är lättåtkomlig. Vi spolar avlopp från 1946:- och erbjuder förmånliga paketpriser som du kan hitta på vår sida om avloppspolning.

En annan faktor som påverkar priset för att spola avloppet är om spolningen kombineras med rörinspektion eller avloppsrensning. Om inte avloppet spolats på länge då är det ofta en bra idé att gå igenom avloppet med kamera, innan spolning, för att få en bättre insyn i avloppsledningarnas skick.

Avloppsrensning innebär att munstycken förs ned i avloppet som sedan rensar avloppet från saker som kan ha fastnat, det är inte lika skonsamt för avloppet som spolning är, men är ibland en metod som kan behöva användas för att återställa normal funktion.

Fördelar med att spola avloppet regelbundet:

 1. Förebygger blockeringar: Genom att spola avloppet ofta kan man förebygga stopp i avloppet och undvika obehagliga luktproblem i fastigheten.
 2. Ökar livslängden på avloppssystemet: Genom att spola avloppet regelbundet kan man undvika upphopning av material som kan skada avloppsrören, vilket kan leda till kostsamma reparationer eller utbyten framgent.
 3. Förhindrar skador: Blockerade avlopp kan orsaka skador på hemmet, till exempel vattenöversvämningar eller vattenskador. Genom att spola avloppet ofta kan man undvika dessa problem.
 4. Förbättrar hälsan: Smutsigt avloppsvatten kan innehålla bakterier och andra farliga mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem. Genom att spola avloppet ofta kan man minska risken för att utsättas för dessa faror.
 5. Sparar pengar: Genom att förebygga blockeringar och skador kan man undvika kostsamma reparationer eller utbyten av avloppssystemet. Det kan också minska behovet av att anlita en professionell rörmokare för att lösa problem med avloppet.

BOKA SPOLNING
Boka spolning av ditt avlopp och rörledningar idag.

BOKA

KAMPANJER
Se våra nuvarande kampanjer och spara pengar.

KAMPANJER
Call Now ButtonRing oss