Spara 30% av arbetskostnaden med ROT-avdraget

Som privatperson och villa- och bostadsägare har du rätt till ett förmånligt skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden som gäller för VVS-installationer, reparationer, underhåll och övriga arbeten som gäller ombyggnad av bostad. Summan är på max 50 000kr per person går att spara på arbetskostnaden med ROT-avdraget. Om bostaden delägs av två personer så dubbleras avdraget upp till 100 000kr per år. Viktigt att veta om om att ROT-avdraget enbart gäller för arbetskostnader och inte materialkostnader.

rotavdraget.skv

Vi ansöker om ROT-avdraget åt dig

Om du vill få hjälp av oss på Rörjouren Stockholm och samtidigt nyttja ROT-avdraget så sköter vi ansökan till Skatteverket åt dig. Vi sköter den processen så att administrationen blir korrekt. Du kan läsa mer i våra allmänna villkor och på Skatteverkets hemsida.