Rörspolning

Vad är det du ska tänka på när det är dags för rörspolning? Och vad kostar egentligen rörspolning? Det är några vanliga frågor som vi får här på Rörjouren Stockholm och det är det som denna sida kommer att besvara. Men först ska vi gå igenom vad rörspolning innebär.

Vad är rörspolning?

Rörspolning, eller avloppsspolning, är när man spolar varmt eller kallt vatten med högt tryck ned i avloppsledningar. Poängen med rörspolning är ett det ska återställa normal funktion och flöde i avloppsledningarna. Detta utan att vara invasivt eller verka skadande på rörledningarna.

Hur går rörspolning till?

Rörspolning genomförs med hjälp av specialutrustade spolbilar. Spolbilarna är ofta utrustade med en vattentank och diverse munstycken som fästes i slutet av slangen för att komma åt och bearbeta olika situationer. Sedan spolas avloppen rena med ett mycket högt tryck med antingen varmt eller kallt vatten. Detta resulterar i att fett, lamm, rester och annat som kan ha fastnat i avloppet avlägsnas. Det gör att ditt avlopp återfår normal funktion.

Hur ofta ska man rörspola?

Rörspolning rekommenderas att genomföras ungefär vart tredje till femte år beroende på fastighetens skick och när det byggdes. Ofta i samband med nyköp av en bostad kan det vara klokt att be den gamla fastighetsägaren om huruvida och när avloppet spolades senast.

Är rörspolning effektivt?

Ja, mycket! Det är ett kostnadseffektivt och skonsamt sätt att underhålla avloppen och undvika framtida avloppsproblem. Rörspolning i kombination med avloppsrensning eller rörinspektion är ofta populärt.

avloppsrensning stockholm