Rörjouren Stockholm

Rörjouren Stockholm AB har erbjudit service till Stockholmare över många år. Per år genomför vi cirka 5 000 serviceärenden till både privatpersoner och företag. Vi har som ambition att erbjuda ett brett utbud av tjänster under ett och samma tak till högsta möjliga servicegrad och kvalitet. Som företag står vi för att kunna erbjuda lösningar och vara lyhörda samt öppna för de önskemål en kund har. Vår lyhördhet och problemlösningsförmåga särskiljer oss från andra aktörer på marknaden.

Som företag erbjuder vi dig professionella lösningar såväl som bemötande. Relationen till kund är lika viktigt för oss som den praktiska lösningen och det arbete vi utför. Utöver att våra medarbetare och hantverkare löpande utbildas i diverse utbildningar så har vi på Rörjouren Stockholm AB så arbetar vi efter ett gediget miljöfokus för att minska vår klimatpåverkan.

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé grundas i att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa lösningar inom VVS, spolning, mark, el och värme för våra kunder. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga i vetskapen att dem kan kontakta oss när problem uppstår.

LEDORD

Några av de ledord som Rörjouren Stockholm AB arbetar efter är tillgänglighet, trygghet, kompetens och hög servicegrad. Något som vi låter genomsyra vårt dagliga arbete.

VISION

Vår vision är att bli en konkurrenskraftig affärspartner som strävar efter att skapa långvariga relationer till kunder och företag. Från oss kan du förvänta dig den bästa servicen.

MILJÖ & SAMHÄLLSANSVAR

Några av de kontinuerliga förbättringar vi gör i vårt miljöarbete innefattar:

» Utbildning av personal så att arbete utförs på ett ansvarsfullt och miljöanpassat sätt.
» Kontinuerlig optimering av rutiner och utveckling inom miljöområdet.
» Höga krav på underentreprenörer och leverantörer så att de följer miljöstandarder.